Grafisk form & kalligrafi

Grafi kommer av grekiskans grafeín, som betyder att skriva. Jag har valt Grafi till mitt företagsnamn dels för att det ingår i båda mina verksamheter – grafisk form och kalligrafi – och dels för att jag tycker om hur det formas och vad det innebär. Det jag gör är ju just att avbilda och skildra något som ska förmedlas och framföras. Med känsla för helhet, kunskap om teknik och omsorg om detaljer.

mitt-namn10-cm8

Annonser